Telewizja Chełmża

Finał wymiany polsko – mołdawskiej. Gimnazjum w Głuchowie.